+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

voor buitenlandse ondernemingen die zaken doen in Zwitserland

Handel over grenzen onder controle

indirecte belastingen + douane + internationaal economisch recht compliance voor uw bedrijfs processen

Plannen is een taak die vooraf wordt uitgevoerd - niet achteraf

De Zwitserse regelgeving inzake grensoverschrijdende handel veronderstelt dat planning plaatsvindt.

Ongeacht of een buitenlands bedrijf als verkoper of koper optreedt, het bedrijf moet tijdig op de hoogte zijn van de toepasselijke Zwitserse regelgeving. Niet-naleving van de regels veroorzaakt extra kosten en frustreert vaak de relaties met klanten.

Regelmatig komt het voor dat eerst bij aankomst aan de grens, of bij het daadwerkelijk uitvoeren van de betreffende activiteiten, of na het afsluiten van de transactie(s), komen buitenlandse bedrijven erachter dat de juridische gevolgen anders zijn dan alvorens gedacht.

Douanerecht

Importeren of exporteren vanuit Zwitserland heeft allerlei juridische gevolgen. Douaneformaliteiten hebben een soort "point of no return". Voorbij dat punt zijn er slechts beperkte mogelijkheden voor aanpassing. Weet wie als importeur/exporteur moet of kan optreden, wat er in de douaneaangifte moet worden vermeld en aan welke andere zaken moet worden gedacht.

Lees verder

Belastingplicht

Het Zwitserse belastingsysteem is niet noodzakelijkerwijze hetzelfde als de systemen in andere landen. Als buitenlandse onderneming kunt u niet aannemen dat verlegging van de heffing (BTW) bestaat of plaatsvindt, noch dat de belastingplicht voor andere indirecte belastingen de verantwoordelijkheid van de lokale contractpartij is.
Indirecte belastingen worden indirect genoemd vanwege de manier waarop en van wie ze worden geheven, wat betekent dat deze belastingen kosten worden als er niet correct op wordt geanticipeerd.

Lees verder

Civiel~, handels~, arbeidsrecht

Juridische verplichtingen staan zelden op zichzelf. Afhankelijk van de activiteit die een buitenlands bedrijf in Zwitserland wil uitvoeren, wordt zijn rechtspositie onder Zwitsers recht door verschillende voorschriften bepaald. Zoals vaak het geval is, dwingen dergelijke voorschriften een buitenlandse ondernemer om actief te worden nog voordat goederen een grens hebben gepasseerd of prestaties zijn verricht.

Lees verder

Niet-tarifaire barrières

Niet alleen douane- of belastingvoorschriften als zodanig kunnen handelsbelemmeringen opwerpen. Administratieve procedures of wettelijke vereisten kunnen ook effectief als handelsbelemmeringen fungeren.
Invoervergunningen en de voorwaarden om deze te verkrijgen, strengere normen voor buitenlandse bedrijven in vergelijking met lokale bedrijven, een gebrek aan transparante regelgeving of onwil van instanties die betrokken zijn bij de handhaving van de regelgeving om in te gaan op verzoeken om verduidelijking of informatie, zijn voorbeelden van potentiële niet-tarifaire handelsbelemmeringen.

Lees verder
verlengde betalingstermijn Zwitserse BTW bij invoer
Uitgestelde betaling van Zwitserse BTW bij invoer

De Zwitserse douane biedt de mogelijkheid om de betaling van de Zwitserse BTW bij invoer met 60 dagen uit te stellen en maakt het ook mogelijk om de toegang tot de invoerdocumenten zelf in de hand te houden.

Zwitsers douanerecht / BTW
afstandsverkopen
Afstandverkopen

Buitenlandse detailhandelaren die goederen verkopen aan klanten in Zwitserland worden verplicht belastingplichtig voor de Zwitserse BTW als de omzet met zogenaamde kleine zendingen (= Zwitserse BTW bij invoer van max. CHF 5) meer dan CHF 100'000 per jaar bedraagt.

Zwitserse BTW
importeur voor Zwitserse BTW en douane
Importeur - Zwitserse douane / BTW

Niet de gekozen incoterms, maar de Zwitserse douane- en BTW voorschriften bepalen wie als importeur moet worden aangemerkt. Weet bij welke transacties de buitenlandse leverancier als importeur moet optreden en waarom.

Zwitsers douanerecht / BTW
uitzending werknemers naar Zwitserland
Uitzending

Zakelijke activiteiten in Zwitserland waarvoor werknemers of zelfstandigen naar Zwitserland moeten worden gestuurd, vormen een extra uitdaging die kan worden gemeesterd - mits de noodzakelijke voorbereidende stappen (tijdig) worden genomen.

Zwitsers arbeidsrecht / vrij verkeer van personen
bedrijfsproces en indirecte belastingen
Indirecte belastingen & bedrijfsprocessen

Met het oog op de naleving van voorschriften die van toepassing zijn bij grensoverschrijding of op binnenlandse transacties, moet uw bedrijf niet alleen een duidelijk inzicht hebben in wat er in elke fase van de toeleveringsketen gebeurt, maar ook in staat zijn om elke stap van de toeleveringsketen te controleren. De ervaring leert dat een bedrijf niet zonder een uniform referentiehandboek kan.

Zwitserse BTW
tijdelijke invoer Zwitserland
Tijdelijke invoer

Wanneer toepassing van speciale douanefaciliteiten voor tijdelijke invoer nuttig of noodzakelijk is, is het belangrijk om te weten wat u kunt verwachten op het gebied van voordelen (bijv. ATA-carnet), verplichtingen (zekerheid) of omzetbelasting behandeling (bijv. achteraf heffen van BTW bij invoer over de zogenaamde huurwaarde).

Zwitsers douanerecht / BTW
BTW plicht Zwitserland
Verplichte of vrijwillige BTW plicht

Afhankelijk van de ondernomen bedrijfsactiviteiten kan een BTW registratie nodig of aan te raden zijn. Dit punt zal ook spelen wanneer leveringen van onderaannemers alleen worden doorbelast.

Zwitserse BTW
misverstand verlegging Zwitserse BTW
Bestaat verlegging van Zwitserse BTW?

Een veelvoorkomend misverstand onder buitenlandse leveranciers is dat ze een verleggingsregeling verwachten die vergelijkbaar is met die in BTW stelsels van verschillende EU-lidstaten.

Zwitserse BTW
in-/uitvoer documentatie
Import / export documentatie

Douaneformaliteiten in verband met goederenstromen zijn gedocumenteerde procedures die vooraf moeten worden voorbereid en achteraf moeten worden gecontroleerd.

Zwitsers douanerecht

het wettelijk kader is voortdurend in ontwikkeling

wees bewust van de veranderingen die van invloed zullen zijn op de zakelijke activiteiten van buitenlandse bedrijven in Zwitserland

Komende veranderingen 2024 - Zwitsers douanerecht

Vanaf 1 januari 2024 wordt het normale douanerecht voor industrieproducten verlaagd tot 0%. Hierdoor wordt de invoer voor.....

Lees verder

Komende veranderingen 2024, 2025 - Zwitserse BTW

Vanaf 1 januari 2024 veranderen de belastingtarieven naar 8.1% (standaardtarief), 2.6% (verlaagd tarief) en 3.8% (huisvesting). Verder,....

Lees verder

komende veranderingen 2024 - Zwitserse BTW - Zekerheidstelling

Om Zwitserland aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven, zal de Zwitserse belastingdienst vanaf 2024 afzien van de eis om een zekerheid te stellen....

Lees verder

uitgezonden werknemers - veranderingen sinds 2023

Buitenlandse bedrijven die werknemers in Zwitserland detacheren of onderaannemers gebruiken die dat doen, moeten o.a. rekening houden met de uitgebreide aansprakelijkheid die in werking is getreden.....

Lees verder

Neem contact op

Als u vragen heeft, kunt u deze sturen naar het algemene e-mailadres van VAT plus.
Stuur geen ongevraagde aanbiedingen voor de levering van diensten of goederen, aangezien deze aanbiedingen zullen worden genegeerd.

  • VAT plus GmbH
    Jubiläumsstrasse 18
    3005 Bern
    Zwitserland
  • office@vatplus.ch
  • +41 31 312 27 54