+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Nieuws: verandering betreffende vereiste van zekerheidstelling

Ab 1. Januar 2024 keine Sicherheitsleistung mehr erforderlich

Om Zwitserland aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven, zal de belastingdienst niet langer van buitenlandse bedrijven eisen dat ze een zekerheid stellen wanneer ze zich registreren voor de Zwitserse omzetbelasting.

Op dit moment is het niet duidelijk hoe de Zwitserse belastingdienst zal omgaan met situaties waarin een buitenlands bedrijf in gebreke blijft met de betaling van zijn omzetbelastingschuld, namelijk of de Zwitserse belastingdienst een of meer van de volgende opties zal gebruiken:

  • vooruitbetalingen vragen voor toekomstige aangifteperioden,
  • vordering om een zekerheid te stellen,
  • het huidige relatief liberale sanctiebeleid voor administratieve boetes wijzigen in een strikter beleid,
  • strafrechtelijke sancties gebruiken, met inachtneming van de vereisten voor extraterritoriale toepassing, om naleving van de Zwitserse omzetbelastingregelgeving af te dwingen,
  • de Zwitserse btw-registratie van buitenlandse bedrijven die in gebreke blijven, ambtshalve te beëindigen zonder de mogelijkheid zich in de toekomst opnieuw te registreren.

Verstrekte zekerheden

Buitenlandse bedrijven die in het kader van de Zwitserse BTW registratie vóór het einde van 2023 een zekerheid hebben gesteld, zullen deze medio 2024 terugkrijgen.

Gezien het aantal buitenlandse bedrijven dat zich voor toepassing van de Zwitserse BTW heeft geregistreerd, zal het enige tijd duren voordat alle buitenlandse bedrijven die hiervoor in aanmerking komen hun zekerheid hebben teruggekregen. VAT plus adviseert deze bedrijven om geduldig te wachten tot ze aan de beurt zijn.